Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.05.2021

20.05.2021 14:36

Zápisnica 13.5.2021.pdf (1116390)