Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.08.2021

12.08.2021 14:56

Zápisnica 10.8.2021.pdf (1010025)