Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 02.06.2022

07.06.2022 08:44

Zápisnica 02.06.2022.pdf (1301500)