Zápisnica zo zasadnutia obecného zasatupiteľstva 7.11.2016

25.11.2016 13:14

Zápisnica 7.11.2016.pdf (1514500)