Zápisnica OZ zo dňa 29.6.2015

03.07.2015 12:44

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.6.pdf (1194780)