Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 28.03.2013.

17.12.2013 18:39

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hont. Moravciach dňa 28.3.2013.docx (15493)