Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 27.06.2013

17.12.2013 18:40

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hontianskych Moravciach dňa 27.6.2013.docx (16179)