VZN č. 1/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

29.07.2013 15:33

Všeobecne záväzné nariadenie ZŠ.doc (56,5 kB)