VZN č. 2/2018 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

21.08.2018 11:18

Všeobecne záväzné nariadenie ZŠ (1) (3) (3).doc (54272)