VZN č. 2/2012 O miestnych daniach a poplatku za KO a drobný stavebný odpad

02.01.2013 18:37

2 2012.pdf (70,9 kB)