VZN č. 2/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

05.01.2012 18:33

2 2011.pdf (613,8 kB)