VZN č. 1/2012 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach

20.04.2012 18:35

1 2012.pdf (34,5 kB)