VZN č. 1/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad

15.01.2011 18:31

1 2011.pdf (65,6 kB)