VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

27.06.2019 13:50

VZN 42019.docx (23457)