VZN 2/2023 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce

17.01.2023 13:15

VZN škola2023 (2).doc (53248)