VZN 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Hontianske Moravce

23.09.2016 10:28

VZN 22016.doc (510976)