VZN 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

27.08.2014 11:45

VZN 22014.pdf (799670)