VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

17.01.2023 13:13

VZN1_2023 (1).docx (21697)