VZN 1/2020

31.08.2020 10:12

VZN 12020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce.pdf (2106820)