VZN 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa škoslkého zariadenia na území obce Hontianske Moravce

01.04.2014 11:48

VZN škola12014.doc (49664)