Výsledky hlasovania v Referende o ochrane rodiny v našej obci

09.02.2015 11:42

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 674

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 188

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 188

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 187

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1

 

Odpovede:

Otázka č. 1 Súhlasíte s tým, aby sa menželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

        Áno 178         Nie 9

Otázka č. 2 Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

        Áno 168        Nie 12

Otázka č. 3  Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovanie?

         Áno  174    Nie 7

Fotogaléria: Ako sme hlasovali v našej obci