Výška stočného

29.01.2024 08:46

Oznamujeme vám, že výška stočného za obdobie od júl 2023 -  január 2024  je 0,90€/ m3 spotrebovanej vody podľa faktúry od StVPS a.s.