Výročie SNP

27.08.2021 11:42

Dňa 29. augusta 2021 si pripomíname 77. výročie začiatku Slovenského národného povstania. SNP je jednouz najvýznamnejších udalostí

slovenských národných dejín. Pri tejto príležitosti sme položili veniec k pomníku padlých v našej obci.