Vymenovanie riaditeľky ZŠ s MŠ Hontianske Moravce

29.06.2018 15:07

V piatok 29. júna pán starosta na základe výberového konania vymenoval PeadDr. Katarínu Vasiľovú do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hontianske Moravce.