NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 2/201 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce

31.07.2018 11:23

Všeobecne záväzné nariadenie ZŠ (1) (3) (1) návrh.docx (20076)