Voľby prezidenta SR 2014

03.02.2014 09:38
INFORMÁCIA
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Obec Hontianske Moravce podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15.  marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29.  marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
v okrsku č. 1 je:
volebná miestnosť na Obecnom úrade v Hontianskych Moravciach
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom
v Obci Hontianske Moravce.

 

Voľby prezidenta SR 2014.doc (237056)