Voľby do NR SR

27.06.2023 11:59

Zverejnenie adresy a emailovej adresy - delegovanie člena a náhradníka MVK (1).pdf (491334)
Určenie volebného okrsku.pdf (280126)
určenie volebnej miestnosti.pdf (503564)
Určenie zapisovateľa volebnej komisie.pdf (583636)