Voľby do NR SR

12.06.2023 14:34

1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 30.9.2023 (1).pdf (229391)