Videozáznam z obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.8.2014

02.09.2014 14:56

Oznam starostu obce

Vážení občania

Blížia sa komunálne voľby a v našej obci sa začali diať čudné veci. Určitá skupina občanov našej obce rozpútala nenávistnú ,

dehonestujúcu a ohováračskú kampaň voči starostovi,  proti našej škole  a voči občanom. 

·     Dňa 29.10.2013 rozhodili po celej obci pamflet „ O nenažratom obecnom prasati“.

·     Dňa 19.11.203 podali na pošte v Krupine list  adresovaný na Najvyšší kontrolný úrad SR a iné kontrólne štátne orgány SR,

so sfalšovaným podpisom  hlavného kontrolóra obce Ing. Milana Blahúta, kde bola hrubým a vulgárnym spôsobom ohovorená obec a základná škola.

·     Dňa 27.6.2014 poslanec obecného zastupiteľstva, Ing. Marcel Prístavka verejne predložil pozmenený a sfalšovaný list, čím chcel  vyvolať  škandál, že obec alebo starosta ukradli 164.385 SK, ktoré dostala za spoločný výrub s  urbárskou spoločnosťou v roku 2005.

·     Dňa 12.8.2014 boli po obci rozhodené pamflety o tom, že „kufríkový ing. R.G. zobral úplatok 164 385 Sk“. Je to pozoruhodný súvis s  sfalšovaným dokumentom predloženým poslancom Ing. Marcelom Prístavkom.

Všetky tvrdenia na pamfletoch sú nepravdivé a vymyslené za účelom ovplyvniť mienku občanov pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami. V súčasnosti kriminálna polícia Zvolen vyšetruje trestný čin hanobenia dobrého mena starostu obce, školy, hlavného kontrolóra a pracovníkov na obecnom úrade. Ponúkame Vám, aby ste si pozreli video z posledného zastupiteľstva, posledný bod „rôzne“ a utvorili si z toho svoj vlastný názor

Ing. Rudolf Gabryš/starosta obce/

                                                                                                                                                                                                      

Videozáznam dostupný na : www.youtube.com/watch?v=4S92cQvYB2A&feature=youtu.be