Stredoslovenská distribučná - oznam

20.01.2020 09:11

Oznámenie v zmysle Zákona č. 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny .pdf (2362168)