Štatistické ukazovatele za mesiac október 2015 - UPSVR

01.12.2015 12:45

                 
ŠTATISTIKA MIEST A OBCÍ V OKRESE KRUPINA K 31.OKTÓBRU 2015                
                 
    POČET Z TOHO Z TOHO POČET EN POČET EN EKONOMICKY  
MESTO ( OBEC )   EVID.NEZAM. ŽENY MUŽI ZARADEN. VYRADEN. AKTÍVNE RMN
    SPOLU     V MESIACI V MESIACI OBYVATEĽSTVO %
BZOVÍK   74 40 34 8 6 518 14,29
CEROVO   72 34 38 6 2 278 25,90
ČABRADSKÝ VRBOVOK   35 14 21 6 3 132 26,52
ČEKOVCE   40 20 20 0 5 186 21,51
DEVIČIE   31 17 14 5 1 140 22,14
DOLNÉ MLADONICE   7 1 6 0 1 53 13,21
DOLNÝ BADÍN   15 10 5 0 2 120 12,50
DOMANÍKY   22 11 11 5 0 88 25,00
DRÁŽOVCE   20 10 10 1 4 66 30,30
DRIENOVO   10 4 6 2 1 46 21,74
DUDINCE   50 13 37 13 4 756 6,61
HONTIANSKE MORAVCE   45 21 24 5 4 418 10,77
HONTIANSKE NEMCE   120 57 63 18 11 792 15,15
HONTIANSKE TESÁRE   90 47 43 7 5 392 22,96
HORNÉ MLADONICE   21 11 10 5 3 72 29,17
HORNÝ BADÍN   11 4 7 1 0 85 12,94
JALŠOVÍK   11 6 5 0 1 92 11,96
KOZÍ VRBOVOK   13 6 7 1 3 80 16,25
KRÁĽOVCE- KRNIŠOV   22 13 9 4 5 92 23,91
KRUPINA   432 201 231 35 64 3889 11,11
LACKOV   5 2 3 1 1 52 9,62
LADZANY   26 13 13 3 8 152 17,11
LIŠOV   55 25 30 3 5 115 47,83
LITAVA   84 43 41 7 10 368 22,83
MEDOVARCE   27 15 12 1 2 113 23,89
RYKYNČICE   23 9 14 1 2 146 15,75
SEBECHLEBY   88 44 44 9 6 556 15,83
SELCE   6 3 3 0 1 52 11,54
SENOHRAD   75 34 41 3 6 386 19,43
SUDINCE   15 6 9 1 0 29 51,72
SÚDOVCE   39 21 18 1 1 102 38,24
TERANY   55 28 27 8 1 315 17,46
TRPÍN   13 5 8 3 1 44 29,55
UŇATÍN   14 8 6 0 2 88 15,91
ZEMIANSKY VRBOVOK   9 4 5 0 0 49 18,37
ŽIBRITOV   9 2 7 0 1 31 29,03
OKRES KRUPINA SPOLU   1684 802 882 163 172 10893 20,33