Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2024

14.12.2023 12:31

Stanovisko k rozp. HM (1) (1).doc (66048)