Správa

05.09.2014 13:55

Starosta obce Ing. Rudolf Gabryš dňa 4. septembra 2014 prijal na obecnom úrade

Mgr. Tatianu Behrovú (poradkyňu ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka).

Prejednali a dohodli sa na spolupráci v rôznych pre obec prospešných oblastiach.