Správa o výsledkoch školskej inšpekcie

07.07.2015 11:31

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v školskom klube.pdf (2060343)

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v ZŠ.doc (3806208)

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie 2.doc (5090816)