Sčítanie obyvateľov

01.04.2021 11:42

Vážení občania, do 31.3.2021 sa v našej obci sčítalo 83% obyvateľov.

Chceme im touto cestou poďakovať.

Pre obyvateľov, ktorí sa  nevedeli/nemohli sčítať sami budú k dispozícii sčítací asistenti – ich mená budú včas zverejnené a taktiež bude zverejnené obdobie od kedy začnú títo asistenti chodiť

 po našej obci.