Rozpočtové opatrenie 2/2022 schválené

29.06.2022 11:44

schválené rozpočtové opatrenie č. 2. - 2022.xlsx (16529)