Rozpočet obce 2018- 2020

02.01.2018 14:15

rozpočet 2018 príjmy - zverej. (1).xls (52224)
rozpočet 2018 výdavky- zverej. (1).xls (90624)
rozpočet_ HC_ 2018-zverej. (1).xls (27648)