Revízie plynových zariadení ponuka

18.01.2023 10:43

Revízne kontroly plynových zariadení

 

  • Vykonávam odbornú skúšku a odbornú prehliadku plynového zariadenia vykonanej podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.

 

  • Odborná prehliadka spotrebičov: plynové kotle, plynové kachle – gamatky, plynové prietokové ohrievače, plynové sporáky, plynové bojlery

 

  • Odborná prehliadka rozvodov plynu a regulátora tlaku plynu a plynomeru. Prevádzková odborná prehliadka sa vydáva na dobu:

Rozvody  1  rok

  • Spotrebiče 1 rok

 

  • Montáž šetričov plynu na plynové spotrebiče, ktorými viete ušetriť až 6 – 20% plynu. Jedná sa o magnetizovač plynu s úsporou energie a s podporou horenia:

 

  •  Menšia spotreba plynu – väčšia výhrevnosť
  •  Vypúšťanie menej škodlivých látok do ovzdušia
  •  Rýchla montáž

 

Kontakt : t.č.   0905692376   Cena revízie 49,-Eur pre domácnosť.

                           Sitka