Rekonštrukcia Domu smútku

10.10.2023 11:41

V mesiaci september sa vykonala rekonštrukcia Domu smútku v našej obci, počas ktorej sa vymenili okná ako aj vstupné dvere, ktoré už boli časom poškodené. Táto rekonštrukcia bola realizovaná s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.