Referendum

08.11.2022 13:39
Referendum - 2023 - určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti.docx (12661)
Referendum - 2023 zverejnenie adresy delegovanie do komisie.docx (12374)
Referendum - 2023 - zverejnenie adresy pre voľbu poštou (2).docx (11968)