Protipovodňové opratrenia

06.10.2013 18:28

V uplynulých dňoch sa v našej obci vykonávali protipovodňové opratrenia, ktoré boli realizované na konci Rozmarínovej ulici v blízkosti lavičky,

ktorá spája Rozmarínovú a Opatovskú ulicu.

Práce realizovali pracovníci z Povodia Hrona a veríme, že počas vyššej hladiny nášho potoka

na jar nás práve tieto opatrenia ochránia pred záplavami, ktoré sa v posledných rokoch vyskytujú u nás čoraz častejšie.

Fotogaléria: Protipovodňové opratrenia