Program - podujatie Oknom Jara Filipa už túto sobotu

11.08.2015 18:20
Začiatok programu o 17.00 hod. v parku pri kaštieli v Hont. Moravciach
Program:
1.        Recitácia & hra na gitaru - Soňa Molnárová & Michal Jedinák
2.        Otvorenie programu
3.        Skladba "Čerešne" - Anna Bártová
4.        Moderátor
5.        Parodická scénka na Filipovú pieseň - HEJA
6.        Moderátor + hosť Dominik Lauko
7.        Skladby Dominik Lauko
8.        Moderátor
9.        Parodická scénka na Filipovú pieseň - HEJA
10.      Moderátor + rodinní príslušníci
11.      Skladba "Rosenka" Juraj a Gabriela Mikulášoví
12.      Skladba " Na Kráľovej holi" - Juraj a Gabriela Mikulášoví + Michal Jedinák
13.      Moderátor + obyvatelia obce
14.      Recitácia & hra na gitaru - Soňa Molnárová & Michal Jedinák
15.     Skladba " Milovanie v daždi" - Michal Jedinák
16.     Parodická scénka na Filipovú pieseň HEJA
17.     Záverečné slovo
18.     Skladba " Za dedinou" Juraj a Gabriela Mikulášoví, Michal Jedinák
Do zálohy:     Michal Jedinák - 2 autorské skladby - spev & hra na gitare
                      SYMFONY PRIWIDYA -  Hallelujah - spev trojhlas
                      Soňa Molnárová - recitácia básne & hudobný podklad skladby Jara Filipa