Prianie k novému roku

30.12.2021 13:48

Nový rok 2022 nech

je pre Vás rokom hojnosti, spokojnosti, zdravia, nech v ňom máte veľa osobných,

ale aj pracovných úspechov.

Ing. Rudolf Gabryš

starosta obce