Prianie k MDŽ

08.03.2022 15:32

Milé dámy,pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Medzinárodného dňa žien 

mi dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal

 predovšetkým pevné zdravie, veľa radosti,

 porozumenie a život plný lásky.

Ing. Rudolf Gabryš

starosta obce