Prezentácia projektu

21.11.2017 15:32

Obec Hontianske Moravce bola úspešná pri získaní dotácie na monitorovací systém ( kamery ). 

Tieto v druhej fáze výstavby monitorujú chodník pred obecnýcm úradom 

 a areál križovatky v časti Opatové Moravce.

Aj touto cestou sa obec snaží zabezpečiť zníženie kriminality v našej obci Hontianske Moravce.

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".