Pozvánka

25.03.2014 14:42

Ná základe zmluvy č.321/2013 zo dňa 20.12.2013 medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Obcou Hontianske Moravce

o poskytnutí účelovej ddotácie vás pozývame na podujatie pod názvom:

" Nenič si drogami telo...so športom žije sa skvelo" - otvorenie športovej sezóny ". Na tomto podujatí budú súťažiť deti v netradičných

kolektívnych športoch - florbal, mini futbal, nohejbal, bedminton, ktoré sa uskutoční

dňa 27.marca 2014 od 10.00 hod.

Program:

  • slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska pre verejnosť - starosta obce
  • otvorenie športovej sezóny- riaditeľka školy, manažérka TJ Hontianske Moravce
  • slávnostný výkop
  • športové turnaje v skrátenej verzii
  • vyhodnotenie
  • záver