Pozvánka na Vianočné trhy

28.11.2014 12:50

Srdečne vás pozývame na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 5. decembra od 14.00 hod do 16.30 hod. v priestoroch obecnej tržnice.

Program:

14.00 hod. otvorenie Vianočných trhov, príchod Mikuláša na koči

14.30 Vianočné trhy, vystúpenie FS Hrozienka

16.30 ukončenie Vianočných trhov rozsvietením vianočného stromčeka, ktorý bude tento rok úplne vynovený

Tak, ako aj minulý rok, aj teraz budete môcť vy, milí naši spoluobčania ponúkať na predaj svoje produkty, za ktorými stojí kus vašej poctivej práce. Predávať budete môcť čokoľvek, čo ste doma upiekli alebo vyrobili. Prosíme záujemcov, ktorí chcú ponúkať svoje výrobky, aby sa nahlásili na obecnom úrade najneskôr do 5. decembra do 12.00 hod.

O občerstvenie sa už tradične postará tím čapujeme.sk . Ponúkať budú varené vínko, punč / aj nealko pre šoférov/ a keď budete hladní, budete si môcť pochutnať na výborných omastených lokšiach, ktoré pre vás pripravia pracovníci obecného úradu.

Tešíme sa na vás