Poďakovanie Mgr. Jane Terenovej

29.06.2018 15:05

V stredu 27.6.2018 pán starosta poďakoval Mgr. Jane Terenovej za jej dlhoročnú prácu  vo vedení našej základnej škole a na základe výberového konania ju odvolal z funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hontianske Moravce.