Oznam

15.02.2024 14:45

Oznamujeme obyvateľom

bytových domov /bytovky/, že v piatok 16.2.2024 vám budú do domácností doručované

 nádoby na kuchynský odpad

spolu s informačným letákom.

/ak nebudete doma položia vám nádobu pred dvere/. Keď nádoby naplníte obsah budete môcť vysypať do nádoby na kuchynský odpad, ktorá bude umiestnená pri bytovkách.