Oznam - Voľby do Europarlamentu 25.5.2019

12.04.2019 10:56

Oznamujeme občanom, ktorí sa počas volieb do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25.5.2019 nemôžu zúčastniť hlasovania v mieste trvalého pobytu, že si môžu požiadať o vydanie hlasovacieho lístka buď telefonicky, osobne alebo emailom /urad@moravce.sk/

osobne do 24.5.2019 emailom, poštou do 6.5.2019.