Oznam

07.01.2019 15:19
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje, že v dňoch 9., 10. a 11.1.2019
 /streda, štvrtok, piatok/ bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v rodinných domoch.
Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.